5 février 1996

Kinro Kaikan

Nagoya, Japon

sur scène

  • Kobayashi ’Coba’ Yasuhiro
  • Leila Arab
  • Plaid
  • Trevor Morais